© Amar Sjauw En Wa

Goten

Download PDF

Een goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor toepassing op straat en op pleinen. het straatprofiel kan identiek zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken, maar dan zonder kolken, en met een iets verdiepte goot.

Het via de goot afstromende water wordt naar het oppervlaktewater afgevoerd of door middel van een infiltratievoorziening in de bodem geïnfiltreerd.

Een goot moet altijd een afschot hebben.

Bij de realisatie van een wijk zonder regenwaterriool maar met open goten is het nodig dat in de hele wijk rekening gehouden wordt met het nodige afschot voor het bovengrondse regenwatersysteem.

Het afschot van een goot langs een weg kan gerealiseerd worden doordat de weg op afschot is gelegd of doordat in de goot zelf een afschot wordt gerealiseerd doordat de goot steeds dieper wordt. De maximale lengte van deze steeds dieper wordende goot is bij molgoten circa 50 meter omdat de goot anders te diep wordt en bij een gangbare breedte van 30 cm en een maximale diepte van meer dan 5 cm niet meer met een borstelwagen te reinigen is.
Als de goot de onder afschot liggende weg volgt dient het afschot minimaal 0,5 cm/m te zijn.

Molgoten

Molgoten liggen iets verdiept in het straatprofiel en hebben flauw aflopende randen waardoor ze schoongemaakt kunnen worden met een borstelwagen. Ze kunnen uit hetzelfde materiaal gemaakt worden als de bestrating of zijn prefab. Prefab molgoten zijn vaak esthetisch van mindere kwaliteit maar wel makkelijker plaatsbaar en goedkoper.
Passende aansluitingen en bochten zijn eenvoudiger uit te voeren in straatklinkers.

Doorsnede © atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden

© Atelier Dreiseitl

  

Doorsnede © atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden

Prefab molgoot © Bleijko

Open goten

Open goten kunnen niet met een reguliere borstelwagen worden gereinigd. De goten kunnen door de grotere mogelijke diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijke van natuurlijk of aangelegd verval. De goten kunnen een belemmering vormen of gevaarlijk zijn voor weggebruikers (kinderwagens, fietsen, etc.). Dit vraagt aandacht bij het ontwerp.

Dit soort open goten zie je in Duitsland in gebieden met een natuurlijk verval van het landschap. Ze hoeven daardoor niet schoongespoeld te worden.

Doorsnede © atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden

Lijngoot in Den Haag © Line gutter in Den Haag [photo by atelier GROENBLAUW, Amar Sjauw En Wa

Open goot, Mont-Cenis, Frankrijk © Atelier Dreiseitl

Bedekte goten

Een geprefabriceerde met een rooster afgedekte goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor op straat en op pleinen. Het straatprofiel kan identiek zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken, maar dan zonder kolken.

De goten kunnen door de grotere diepte meer water afvoeren en zijn minder afhankelijk van natuurlijk of aangelegd verval.
Bedekte goten kunnen niet met een reguliere borstelwagen worden gereinigd en moeten regelmatig doorgespoeld worden.

Afgedekte goten kunnen gemakkelijk toegepast worden in binnenstedelijke situaties aangezien zij het gebruik van een weg niet belemmeren. Fietsers en voetgangers kunnen deze goten veilig passeren. Voor bedekte goten zijn veel verschillende prefab producten in de handel verkrijgbaar.

Doorsnede © atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden

Bo02 Hammarby Sjöstad, Stockholm, Zweden © atelier GROENBLAUW, Madeleine d’Ersu