© Groene Mient

Stappenplan

Samenwerkingen creëren tussen overheden, bedrijven en lokale stakeholders, kan projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen aandrijven. Door te anticiperen op het potentieel van stakeholder dialogen in een vroeg stadium en ons 5 stappen plan te volgen, kan gedeelde toegevoegde waarde gecreëerd worden.
Het ontdekken van behoefte en voordelen van samenwerking met stakeholders kan een complexe ervaring zijn voor zowel bedrijven, als overheden en NGO’s.
Waarom betrekken
Er zijn diverse redenen waarom organisaties stakeholders betrekken in het proces van een project:
 • Nakomen van afspraken: om te voldoen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld door het creëren van transparantie en publieke participatie met de bewoners.
 • Risico beheersing: om potentiele barrières te verminderen in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld de bouw van de toren in het stationsgebied Leiden heeft de steun van de omwonenden nodig om vertraging van het proces te voorkomen.
 • Innovatie: een diverse groep aan stakeholders creëert nieuwe perspectieven en innovatieve projecten.
Hoe te betrekken?
Binnen SPONGE2020 zijn er verschillende pilot projecten gecreëerd en samen hebben we van 5 stappen aanpak ontwikkeld. Dit is niet de enige manier waarop er gewerkt kan worden met stakeholders, maar het is een goede start.

 

 • Stap 1 Identificeer stakeholders

  Start met het identificeren van betrokken stakeholders binnen jouw project. Wie wordt er beïnvloed en / of heeft invloed op het project. Deze identificering kan gedaan worden met behulp van de factor C methode.

  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 2 Luister en informeer

  Bij het eerste contact met je stakeholders is het van groot belang om eerst naar hun ideeën en zorgen te luisteren en het serieus te nemen. Stakeholders hebben soms hele verschillende achtergronden, behoeften, verwachtingen, invloed, schaal van werking, afhankelijkheden, legitimiteit en beperkingen in een samenwerking met de actor binnen het proces. Luisteren geeft je informatie over je stakeholders en hun capaciteit en bereidheid om samen te werken. Informatieverstrekking over het programma van eisen is uiterst belangrijk om een gezamenlijk startpunt te creëren. 

  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 3 Uitwisselen

  Als u de referentie van uw stakeholders begrijpt, is het verstandig manieren te vinden om samen te werken of belemmeringen die een succesvolle samenwerking in de weg staan.

  Een aantal belemmeringen voor samenwerking kunnen zijn:

  • Niet voldoende kennisoverdracht (wat is klimaat verandering)
  • Niet voldoende financiële steun (geen budget voor de verwachte kosten)
  • Niet voldoende vertrouwen (problemen met de overheid in het verleden)
  • Te weinig gedeelde reframing (geen voordelen)
  • Niet voldoende betrokkenheid
  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 4 Belangen integreren

  Na het identificeren van de interesses “wat zit er voor mij in”  van de stakeholders, zul je een strategie of een ruimtelijk ontwerp moeten ontwikkelen om je doelen voor het plan te integreren (b.v. een klimaatrobuuste wijk maken) met de belangen van je stakeholders (b.v. de bewoners hebben meer parkeerplaatsen nodig).

  Bekijk methoden voor deze stap ›
 • Stap 5 Overeenkomen

  Nadat je plan gepresenteerd is aan de stakeholders moeten jullie tot een overeenkomst komen.

  Bekijk methoden voor deze stap ›

Alle methoden