Gemeentes

Gemeenten dragen de grootste verantwoording met betrekking tot stedelijke klimaatadaptatie. Zij brengen de risico’s in kaart en ontwikkelen lokaal beleid voor de aanpak van de uitdagingen op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte. De gemeentes zijn de spil in de aansturing van het klimaatadaptief inrichten in samenwerking met de bewoners, bedrijven en waterschappen. Zij kunnen ervoor zorgdragen dat alle nieuwbouwprojecten, herontwikkelingen, maar ook infrastructuur en voorzieningen klimaatbestendig worden.