Impressie Bron: atelier GROENBLAUW

Gebruik duurzame bronnen

De stad biedt veel mogelijkheden voor de inzet van duurzame bronnen. Zo kunnen de daken voorzien worden van zonnecollectoren, kan warmte onttrokken worden uit drinkwater en kunnen kleine windmolens worden geplaatst.