De stad biedt veel mogelijkheden voor de inzet van duurzame bronnen. Zo kunnen de daken voorzien worden van zonnecollectoren, kan warmte onttrokken worden uit drinkwater en kunnen kleine windmolens worden geplaatst.