Wetland voor het zuiveren van afvalwater bij het Rijkswaterstaat-kantoor Terneuzen Bron: atelier GROENBLAUW

Gebruik reststromen

In de stad wordt nog veel energie en warmte verspild. Door bijvoorbeeld afvalwarmte afkomstig van bedrijven te gebruiken voor de verwarming van woningen, wordt de stedelijke energiehuishouding efficiënter.