Gebruik reststromen

Wetland for purifying waste water at the Directorate General for Public Works and Water Management office in Terneuzen, The Netherlands © atelier GROENBLAUW

Gebruik reststromen

Thema's

In de stad wordt nog veel energie en warmte verspild. Door bijvoorbeeld afvalwarmte afkomstig van bedrijven te gebruiken voor de verwarming van woningen, wordt de stedelijke energiehuishouding efficiënter.