Stilstaande wateroppervlakken hebben minder koelend vermogen dan de men denkt. Stilstaande wateroppervlakten verdampen minder water dan begroeide oppervlakten. Bewegend water zoals watermuren of fonteinen hebben daarentegen wel een verkoelend effect op de directe omgeving.