© atelier GROENBLAUW

Onderzoeken

Kort en krachtig samengevat
Hier vind je samenvattingen en highlights van onderzoeken op het gebied van beperking van hittestress, wateroverlast, gezondheid en biodiversiteit in de stad. De highlights zijn kenmerkende citaten uit de volledige onderzoeken die gerubriceerd zijn naar thema, refererend onderzoek en type informatie.
Bij de samenvattingen kun je de links naar de volledige onderzoeken vinden.

Vind hier de samenvattingen van onderzoeken

Vind hier de highlights uit de onderzoeken

Over welk thema zoek je informatie?
Uit welk onderzoek wil je informatie?
Welk type informatie zoek je?
We hebben de volgende highlights gevonden

Er zijn geen highlights gevonden. Kies eerst de criteria.

Heb je tips en suggesties voor de Kennisbank Groenblauw?

Ken je onderzoeken of praktijkprojecten waarvan je vindt dat ze op de Kennisbank opgenomen moeten worden, laat het ons weten. Zijn er andere zaken die je ons wilt laten weten? Neem dan contact met ons op.

Contact