Beplanting bij tram Bron: atelier GROENBLAUW

Over de Kennisbank

De Kennisbank Groenblauwe Netwerken is een project van NKWK - Klimaatbestendige Stad.

In 2021 heeft atelier GROENBLAUW gezorgd voor de realisatie van de inhoud en het bouwen van de tool. Atelier GROENBLAUW werd hierbij ondersteund door de projectpartners Deltares, Stichting CAS, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen. In de komende jaren zullen wij het redactie- en auteursteam uitbreiden.

Projectpartners

COLOFON

De Kennisbank is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma NKWK Klimaatbestendige stad en een gezamenlijk product van atelier GROENBLAUW, Deltares, Stichting CAS, Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van Amsterdam.

Projectpartners:

Atelier GROENBLAUW
Deltares
Stichting CAS
Hanzehogeschool Groningen
Hogeschool van Amsterdam

AFBEELDINGEN

Voor het beeldmateriaal van deze website is toestemming van de eigenaren gevraagd en is auteursrecht van toepassing. Niet alle belanghebbenden van de afbeeldingen konden worden achterhaald; deze worden verzocht contact op te nemen met atelier GROENBLAUW.

Wij danken iedereen hartelijk die foto’s ter beschikking heeft gesteld!

Heb je tips en suggesties voor de Kennisbank Groenblauw?

Ken je onderzoeken of praktijkprojecten waarvan je vindt dat ze op de Kennisbank moeten opgenomen worden laat het ons weten. Zijn er andere zaken die je ons wilt laten weten? Neem contact met ons op.

Contact