Doorsnede tekening van belucht verticaal helofytenfilter © atelier GROENBLAUW

Belucht verticaal helofytenfilter

Data

 • Afmetingen: 
  0,5-1 m²/IE
 • Hoogte: 
  100 cm
 • Begroeiing: 
  helofyten en andere waterplanten
 • Kosten: 
  € 400/IE (at 4000 IE) | € 600/IE (at 4 IE)
 • Onderhoud/management: 
  € 4/IE/m²
 • Energiekosten: 
  € 1/IE (at 4000 IE) | € 4/IE (at 4 IE)
 • Water: 2
 • Hitte: 1
 • Biodiversiteit: 3
 • Stadslandbouw: 1
 • Luchtkwaliteit: 1
 • Energie: 1
 • Multifunctioneel ruimtegebruik: 3

Printen

Als het verticale filter aanvullend wordt belucht neemt het energiegebruik toe, maar stijgt het rendement van het filter met circa 200%. Door het geringere ruimtebeslag worden hiermee de toepassingsmogelijkheden in een stedelijke omgeving vergroot. Dit type filter wordt bijvoorbeeld ook toegepast om het van antivries voorziene spoelwater van start- en landingsbanen op vliegvelden te zuiveren (bijvoorbeeld Heathrow en Orly). [Aquarama, 2011]

Doorsnede tekening van belucht verticaal helofytenfilter © atelier GROENBLAUW