Belucht verticaal helofytenfilter © atelier GROENBLAUW

Belucht verticaal helofytenfilter

Data

  • Afmetingen: 0,5-1 m²/IE
  • Hoogte: 100 cm
  • Begroeiing: helofyten en andere waterplanten
  • Kosten: € 400/IE (at 4000 IE) | € 600/IE (at 4 IE)
  • Onderhoud/management: € 4/IE/m²
  • Energiekosten: € 1/IE (at 4000 IE) | € 4/IE (at 4 IE)

Printen

Als het verticale filter aanvullend wordt belucht neemt het energiegebruik toe, maar stijgt het rendement van het filter met circa 200%. Door het geringere ruimtebeslag worden hiermee de toepassingsmogelijkheden in een stedelijke omgeving vergroot. Dit type filter wordt bijvoorbeeld ook toegepast om het van antivries voorziene spoelwater van start- en landingsbanen op vliegvelden te zuiveren (bijvoorbeeld Heathrow en Orly). [Aquarama, 2011]

Belucht verticaal helofytenfilter

Belucht verticaal helofytenfilter © atelier GROENBLAUW