Warmteterugwinning uit lucht

Printen

In de winter wordt er bij ventilatie van gebouwen warmte afgevoerd. Deze warmte kan worden teruggewonnen uit de ventilatielucht. De consument heeft vaak een kritische houding ten aanzien van de balansventilatie in woningen en luchtbehandelinginstallaties in utiliteitsgebouwen. Er bestaan echter warmteterugwinsystemen (WTW) die in radiatoren geïntegreerd zijn en die de nadelen van de centrale WTW-systemen niet kennen. In dit systeem zijn geen luchtkanalen nodig.