Rijkswaterstaatkantoor Terneuzen © Rijkswaterstaat

Energie uit omgevingswarmte

  • Energie: 3
  • Kosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

De meest gebruikte vorm van duurzame warmteopwekking is de warmtepomp. Deze kan gebruik maken van verschillende warmtebronnen: lucht, bodem, oppervlaktewater, drinkwater of collectoren. Warmtepompen kunnen zowel op gebouw- als op wijkniveau worden toegepast. Zie ook de meer specifieke maatregelen.

Aardwarmte kan door middel van aardsonden of collectoren gewonnen worden.