Warmte-installatie © Thermo Bello

Warmte uit drinkwater

  • Water: 1
  • Energie: 3
  • Kosten: 1

Printen

Ook drinkwater bevat warmte. Drinkwater heeft bij de winning een vrijwel constante temperatuur. Warmteonttrekking aan drinkwater heeft een verlaging van de drinkwatertemperatuur van slechts enkele graden tot gevolg. De warmte kan direct bij een lokale waterwinning worden onttrokken (zie voorbeeld Culemborg) of direct bij de afnemers door het toepassen van individuele warmtepompen.

Warmte-installatie © Thermo Bello