Rijkswaterstaatkantoor Terneuzen © Rijkswaterstaat

Warmte uit oppervlaktewater

  • Energie: 3
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 1
  • Kosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Met een warmtepomp kan warmte aan het oppervlaktewater worden onttrokken. Dit is een techniek die goed in het stedelijk gebied kan worden toegepast. Voorwaarde voor toepassing is naast de aanwezigheid van water de relatief constante temperatuur van het water. In het elders beschreven Rijkswaterstaatkantoor in Terneuzen is een warmtepomp geïnstalleerd die warmte aan het kanaalwater onttrekt. In de haven van Scheveningen is een zeewaterinstallatie gerealiseerd die de warmte voor circa 800 nieuwbouwwoningen onttrekt aan het zeewater.

Rijkswaterstaatkantoor Terneuzen © Rijkswaterstaat