Schema Kruipruimteloos bouwen © atelier GROENBLAUW

Kruipruimteloos bouwen

  • Water: 2
  • Constructiekosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Kruipruimteloze woningen stellen minder hoge eisen aan de ontwateringdiepte. Het grondwaterpeil hoeft dus minder verlaagd te worden of kan zelfs gelijk blijven.