Kruipruimteloos bouwen

Download PDF

Kruipruimteloze woningen stellen minder hoge eisen aan de ontwateringdiepte. Het grondwaterpeil hoeft dus minder verlaagd te worden of kan zelfs gelijk blijven.