Hoeve Biesland-boerderij bij Delft. Deze biologische boerderij produceert voornamelijk vlees, naast andere boerenproducten. Bron: atelier GROENBLAUW

Stadslandbouw - commerciële initiatieven

 • Water: 2
 • Hitte: 1
 • Biodiversiteit: 1
 • Stadslandbouw: 3
 • Luchtkwaliteit: 1
 • Energie: 1
 • Multifunctioneel ruimtegebruik: 2
 • Kosten: 2
 • Constructiekosten: 2
 • Onderhoud/beheer: 2

Printen

Er ontstaan steeds meer lokale initiatieven voor stadslandbouw. Voorbeelden hiervan zijn stadsboerderijen en restaurants met eigen moestuinen.

Stadsboerderijen, zoals de Hoeve Biesland bij Delft, zijn onderdeel van de groene recreatienetwerken. Hier wordt recreatie, voedselproductie en ecologisch landschapsbeheer gecombineerd.

Villa Augustus, Dordrecht Bron: atelier GROENBLAUW

Stadsboerderijen kunnen verschillende functies vervullen zoals:

 • Veeteelt en zuivelproductie
 • Telen van groente en fruit
 • Sierteelt
 • Zorgboerderij
 • Paddestoelenkweek
 • Pluktuinen
Caetshage, Culemborg Bron: atelier GROENBLAUW