Ontwerp voor een fluctuerend waterpeil © atelier GROENBLAUW

Ontwerpen op wisselende waterpeilen

Printen

Oevers en kaden van stedelijk water kunnen ontworpen worden voor sterker fluctuerende waterpeilen.