Doorsnede van watergang met een fluctuerend waterpeil © atelier GROENBLAUW

Ontwerpen op wisselende waterpeilen

  • Water: 2
  • Biodiversiteit: 1
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 2
  • Constructiekosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Oevers en kaden van stedelijk water kunnen ontworpen worden voor sterker fluctuerende waterpeilen.