Voorbeeld van seizoensberging in EVA-Lanxmeer in Culemborg © atelier GROENBLAUW, Madeleine d’Ersu

Afkoppelen en seizoensberging

Printen

Afkoppelen van niet-vervuild verhard oppervlak van het riool en bufferen in bergvoorzieningen creëert een buffervoorraad voor drogere perioden. Een van de maatregelen om de inlaat van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk te beperken is het realiseren van seizoensbergingen in het stedelijk gebied. Dit kan in de vorm van open water dat zodanig is vormgegeven dat een grote peilfluctuatie mogelijk is of door gebieden aan te wijzen die mogen overstromen, als tijdelijke waterberging dienen en in de zomer een andere functie hebben. Het gebufferde water is beschikbaar in de droge perioden.

Zie ook de maatregel: Seizoensberging.