Het groene hert in Nijmegen © het groene hert

Voorlichting

  • Energie: 3
  • Kosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Uiteraard is een goede voorlichting met betrekking tot aanschaf en gebruik van energiezuinige apparatuur van groot belang.

In kantoren kan door energiezuinige ICT-apparatuur tot 50% energie bespaard worden. Een zichzelf uitschakelende stand-by modus is van belang.