Gecombineerde hitte/stroomcentrale © Erhorn-Kluttig et al., 2011

Warmtekrachtkoppeling

Printen

Warmtekrachtkoppeling is een concept met een hoog rendement. Als grote of kleine WKK-installaties in of in de buurt van steden gerealiseerd worden, kunnen zij een rendement van boven de 90% bereiken omdat er gebruik gemaakt wordt van de elektriciteit als ook van de warmte die tijdens het proces vrijkomt. Kolen-, olie en gascentrales die ver van steden gerealiseerd zijn hebben vaak maar een rendement van 35-40% omdat vanwege de grote afstanden tot industrie en steden, de warmte niet of onvoldoende gebruikt kan worden.

Voor WKK-installaties kunnen verschillende brandstoffen gebruikt worden zoals bovenstaande tekening aangeeft, zowel fossiele als hernieuwbare brandstoffen en ook afvalstoffen. Grotere of kleinere WKK-installaties worden vooral gebruikt voor de warmteproductie van wijk- en stadsverwarmings-systemen.

WKK-installaties worden van 1 tot 40.000 kW aangeboden. De kosten per kW variëren van 250 euro/kW voor grote installaties tot 3.100 euro/kW voor kleine installaties [Erhorn-Kluttig et al., 2011].

De laatste jaren zijn er ook micro- en mini-WKK’s en gascompressiewarmtepompen ontwikkeld.

Interessant is het Duitse initiatief van ‘Zuhausekraftwerke’. Het energiebedrijf LichtBlick installeert in grote huizen, huizencomplexen, scholen, kantoren enzovoorts gasgestookte WKK-installaties die eigendom blijven van het bedrijf. De huiseigenaar betaalt zijn energieverbruik voor verwarming en krijgt hier een flinke korting op omdat de geproduceerde elektriciteit aan het net geleverd wordt. De huiseigenaar heeft geen omkijken naar onderhoud.

Het is de bedoeling dat er in eerste instantie 100.000 van deze ‘thuiscentrales’ geïnstalleerd worden. Dit komt overeen met twee grote gascentrales. De thuiscentrales zijn traploos regelbaar en vormen een goede aanvulling op een energievoorziening op basis van duurzame bronnen. Al deze installaties samen vormen een ‘Zwermkrachtwerk’. De thuiscentrales zijn uitgerust met een warmtebuffer die het huis van de nodige warmte voor verwarming en warmwater voorziet. Mocht de centrale aansturing niet werken of er niet voldoende warmte in het buffervat aanwezig zijn dan schakelt het systeem over op lokale aansturing.

Recent zijn Volkswagen en LichtBlick begonnen aan het ontwikkelen van een kleiner centrale voor eengezinshuizen. [LichtBlick, 2012]

© LichtBlick

Literatuur