Dam van de getijdencentrale in de monding van de Rance, Bretagne, Frankrijk © Dani 7C3, Wikipedia, August 2004

Energie uit water

Printen

Er zijn verscheidene manieren om energie op te wekken uit water. De volgende maatregelen worden in dit onderdeel uitgelegd:

  • Waterkracht
  • Blauwe energie
  • Golfslag en getijde