Dam of the tidal power plant on the estuary of the Rance River, Bretagne, France © Dani 7C3, Wikipedia, August 2004

Energie uit water

Printen

Er zijn verscheidene manieren om energie op te wekken uit water. De volgende maatregelen worden in dit onderdeel uitgelegd:

  • Waterkracht
  • Blauwe energie
  • Golfslag en getijde
  • Biomassa
  • Aardwarmte