Scheme showing how waste can be used as energy © Energie Fabriek

Biomassa

Printen

Voor een biomassacentrale kan huishoudelijk afval, plantsoenafval en slib uit de rioolwater-zuiveringsinstallatie worden gebruikt. Ook in de stad kunnen stedelijke productie – en recreatiebossen gerealiseerd worden die de biomassa voor wkk-installaties kunnen produceren.