Energie uit biomassa kan gebruikt worden voor het huishouden © Energie Fabriek

Biomassa

  • Biodiversiteit: 1
  • Stadslandbouw: 1
  • Luchtkwaliteit: 1
  • Energie: 3
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 2
  • Kosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Voor een biomassacentrale kan huishoudelijk afval, plantsoenafval en slib uit de rioolwater-zuiveringsinstallatie worden gebruikt. Ook in de stad kunnen stedelijke productie – en recreatiebossen gerealiseerd worden die de biomassa voor wkk-installaties kunnen produceren.