Osmose fabriek in Hurum, Noorwegen Bron: Bjoertvedt, Creative commons, Wikipedia

Blauwe energie

  • Energie: 3
  • Kosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 2

Printen

Het verschil in zoutgehalte tussen zout- en zoetwater kan gebruikt worden om met behulp van een membraan tussen het zoete en het zoute water een spanningsverschil op te bouwen. Zout water bevat positief geladen NA+ deeltjes en negatief geladen Cl- deeltjes. Als er tussen het zoute en het zoete water een membraan wordt aangebracht dat slechts één van beide deeltjes doorlaat ontstaat er een spanningsverschil tussen de beide soorten water. Er kan dan dus direct en zonder turbine elektriciteit worden geproduceerd.

De techniek kan in principe overal waar zoet water in zout water stroomt of wordt gepompt worden toegepast. De grens tussen zoet en zout moet wel duidelijk afgebakend zijn; dus bij gemalen en sluizen maar niet bij open riviermondingen. Deze techniek, die zich nog in een experimentele fase bevindt, lijkt veel potentie te hebben voor toepassingen in deltagebieden. Dit zijn wereldwijd juist ook de gebieden waar de verstedelijking plaatsvindt.

Op de Afsluitdijk is met een proef gestart. Naar verwachting zou de uiteindelijk te bouwen centrale 200 MW kunnen leveren. Dit zou voldoende zijn om Groningen, Friesland en Drenthe van stroom te voorzien. www.agentschapnl.nl

Literatuur