Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw © Waterschap Veluwe

Waterkracht

  • Energie: 3
  • Kosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 2

Printen

Van alle duurzame bronnen is waterkracht wereldwijd de meest toegepaste. Alle andere duurzame bronnen samen produceren slechts een fractie van de totale door waterkracht geproduceerde hoeveelheid elektriciteit. Voor Nederland lijkt de potentiële rol van waterkracht door het ontbreken van natuurlijke hoogteverschillen op het eerste gezicht gering. Er zijn op dit moment in Nederland vier middelgrote waterkrachtcentrales die samen enkele procenten van de totale in Nederland geproduceerde hoeveelheid duurzame stroom produceren. Er zijn echter ook nieuwe ontwikkelingen.

Nabij Hattem op de Veluwe watert het Apeldoorns-kanaal af op de Oude Grift. Het verval is daar 2,5 meter. De renovatie van de oorspronkelijke stuw bood de mogelijkheid hier een compacte waterkrachtcentrale te realiseren met een vermogen van 150 MWh/a. Dit is voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van circa 50 woningen. Dergelijke kleine waterkrachtcentrales kunnen ook goed in stedelijke gebieden worden toegepast. Het aantal geschikte locaties is in Nederland echter gering. Frederiks, 2011 Waterschap Veluwe, 2011

Grote waterkrachtwerken met een vermogen van 4 tot 132 MW produceren elektriciteit voor een prijs tussen 560 tot 760 euro/kW en kleine waterkrachtcentrales tot 1 MW kosten tussen 4000 en 6000 euro/kW. Erhorn-Kluttig et al., 2011

Dam van de getijdencentrale in de monding van de Rance, Bretagne, Frankrijk © Dani 7C3, Wikipedia, August 2004

Literatuur