Waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw © Waterschap Veluwe

Waterkracht

Printen

Van alle duurzame bronnen is waterkracht wereldwijd de meest toegepaste. Alle andere duurzame bronnen samen produceren slechts een fractie van de totale door waterkracht geproduceerde hoeveelheid elektriciteit. Voor Nederland lijkt de potentiële rol van waterkracht door het ontbreken van natuurlijke hoogteverschillen op het eerste gezicht gering. Er zijn op dit moment in Nederland vier middelgrote waterkrachtcentrales die samen enkele procenten van de totale in Nederland geproduceerde hoeveelheid duurzame stroom produceren. Er zijn echter ook nieuwe ontwikkelingen.

Nabij Hattem op de Veluwe watert het Apeldoorns-kanaal af op de Oude Grift. Het verval is daar 2,5 meter. De renovatie van de oorspronkelijke stuw bood de mogelijkheid hier een compacte waterkrachtcentrale te realiseren met een vermogen van 150 MWh/a. Dit is voldoende om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van circa 50 woningen. Dergelijke kleine waterkrachtcentrales kunnen ook goed in stedelijke gebieden worden toegepast. Het aantal geschikte locaties is in Nederland echter gering. [Frederiks, 2011] [Waterschap Veluwe, 2011]

Grote waterkrachtwerken met een vermogen van 4 tot 132 MW produceren elektriciteit voor een prijs tussen 560 tot 760 euro/kW en kleine waterkrachtcentrales tot 1 MW kosten tussen 4000 en 6000 euro/kW. [Erhorn-Kluttig et al., 2011]

Dam of the tidal power plant on the estuary of the Rance River, Bretagne, France © Dani 7C3, Wikipedia, August 2004

Literatuur