Insectenhotel in Ecomare, Texel © Monique Veneboer

Voorzieningen voor vogels en andere fauna aan en om gebouwen

  • Biodiversiteit: 3
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 1
  • Constructiekosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Vogelpannen en nestkasten, vleermuis-voorzieningen, insectenhotels, het opslaan van snoeiafval en composthopen voor egels bieden huisvesting aan diverse dieren.

Door de aanplant van nectarproducerende en bes- en vruchtdragende planten worden insecten en vogels aangetrokken.

Composthopen bieden nestruimte aan egels, voedsel voor egels en vogels en zijn tevens onderdeel van de voedselkringloop.