Intensief groen dak / tuindak © Optigroen

Intensieve groene daken

Printen

Intensieve groene daken hebben een dikkere substraatlaag en dus ook meer gewicht. De dikte van de substraatlaag is afhankelijk van de gewenste vegetatie. Deze kan variëren van gras/kruiden tot bomen. Intensieve groene daken vereisen in het algemeen een bewateringssysteem en vergen net als een tuin onderhoud. Aangezien intensieve groene daken over het algemeen bewatering nodig hebben is het aan te raden het niet rechtstreeks door de substraatlaag opgenomen regenwater dat op het dak valt in een opslag te bufferen en voor de bewatering te gebruiken.

Door de oneindige diversiteit in uitvoeringsmogelijkheden van intensieve groene daken valt er slechts in algemene termen iets te zeggen over het rendement  met betrekking tot de wateropgave, hittestress en biodiversiteit. Er dient aandacht te zijn voor een zodanige vormgeving van de intensieve groene daken dat ze niet of zo min mogelijk met drinkwater bevloeid moeten worden.