Groen (ventilatie) netwerk

Printen

Een netwerk van parken en kleine groengebieden die met elkaar verbonden zijn, heeft niet alleen effect op het microklimaat en de aan de groengebieden grenzende woonbebouwing maar vormt in perioden van hittestress aangename verblijfsgebieden voor de stadsbewoners en een aantrekkelijk netwerk voor langzaam verkeer.

Groene netwerken door de stad die in verbinding staan met het koelere buitengebied maken een luchtuitwisseling mogelijk. Deze groene netwerken moeten los beplant zijn om het doorstromen van de wind mogelijk te maken. In steden die in dalen liggen is het zaak corridors te realiseren waardoor de koele lucht ‘s nachts vanaf groene heuvels de stad kan binnenstromen. [Ministerium für Klimaschutz NRW, 2011]

By placing buildings and green areas in the correct proportion and direction, the green ventilation flow can reach the inner parts of the city. © Klimawandel, 2011

Het idee van de lobbenstad is in het begin van de 20e eeuw ontwikkeld en in de jaren 90 van de 20e eeuw door Tjallingii onderzocht in relatie tot duurzaamheid. Uit zijn onderzoeken bleek dat de lobbenstad als basis goed geschikt is voor een duurzame stadsontwikkeling en ook als basis voor groenblauwe stedenbouw. [Hermy, 2005]

De groenblauwe vingers hebben een positieve invloed op het stadsklimaat; ze warmen in zomerse hete perioden minder op en zorgen zo voor verkoeling. Door het drukverschil tussen de warme en koele gebieden ontstaan ook luchtbewegingen en ventilatie.

Lobbensteden bieden de mogelijkheid om de voordelen van compactheid met die van een opener en groenere bebouwing te combineren.

Lobbensteden zijn beperkt in hun groeimogelijkheden. In grote stadsagglomeraties moet meer gedacht worden aan ‘Green Grids’ en groene netwerken. [Ministerium für Klimaschutz NRW, 2011]

Ook met de plaatsing van hoge gebouwstructuren kan rekening worden gehouden met de voornamelijke windrichting om een goed doorluchten van de stad te ondersteunen. Dit helpt mee de temperaturen op warme dagen te verlagen en is ook goed voor de luchtkwaliteit.

Lobe city © based on: Klimawandel, 2011

Literatuur