Wadi, Middelburg Bron: atelier GROENBLAUW

Bodeminfiltratie

Data

 • Afmetingen: 
  Ca. 50% van het aangrenzende oppervlaktegebied
 • Toepassing: 
  Goed tot gemiddeld doorlatende grond
 • Voordeel: 
  Low-tech, weinig onderhoud
 • Nadeel: 
  Minder opslagcapaciteit, meer ruimte nodig
 • Water: 3
 • Hitte: 2
 • Biodiversiteit: 2
 • Luchtkwaliteit: 1
 • Multifunctioneel ruimtegebruik: 2
 • Constructiekosten: 2
 • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Als er veel ruimte beschikbaar is en de bodem hiervoor geschikt is, kan regenwater van dakvlakken en verharde oppervlakken direct op grasvelden of andere groengebieden geïnfiltreerd worden. Het benodigde oppervlak voor vlakvormige bodeminfiltratie is ongeveer 50% van het aangesloten verharde oppervlak. [Geiger et al., 2009]

Een vlakvormig infiltratieveld op goed doorlatende bodem vereist veel ruimte maar is gemakkelijk in onderhoud. Ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn efficiënter met betrekking tot ruimtegebruik maar vereisen regelmatig onderhoud. Vlakvormige infiltratievoorzieningen hebben een groter zuiverend vermogen.

Bij infiltratiesystemen kan het water voor een groot deel bovengronds en zichtbaar naar de infiltratievoorziening afgevoerd worden. Het benodigde afschot voor deze voorzieningen  bedraagt in slappe niet draagkrachtige bodems 0,5 cm/m. Bij grotere afstanden tot de  infiltratievoorziening wordt dit benodigd afschot  een belangrijk ontwerpcriterium.

 

Doorsnede van infiltratie in de ondergrond Bron: atelier GROENBLAUW