Gutter © Amar Sjauw En Wa

Goten

Download PDF

Een goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse afvoer voor toepassing op straat en op pleinen. Het straatprofiel kan identiek zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken maar dan zonder kolken en met een iets verdiepte goot.

Bij de realisatie van een wijk zonder regenwaterriool maar met open goten is het nodig dat in de hele wijk rekening gehouden wordt met het nodige afschot voor het bovengrondse regenwatersysteem.

Het via de goot afstromende water wordt naar het oppervlaktewater afgevoerd of door middel van een infiltratievoorziening in de bodem geïnfiltreerd. Let wel op: een goot moet altijd een afschot hebben.

Het afschot van een goot langs een weg kan gerealiseerd worden doordat de weg op afschot is gelegd of doordat in de goot zelf een afschot wordt gerealiseerd doordat de goot steeds dieper wordt. De maximale lengte van deze dieper wordende goot is circa 50 meter omdat de goot anders te diep wordt en bij een gangbare breedte van 30cm en een maximale diepte van meer dan 5 cm niet meer met een borstelwagen te reinigen is.

Als de goot de onder afschot liggende weg volgt dient het afschot minimaal 0,5 cm/m te zijn.