Gootjes © Hunsruckhaus am Erbeskopf

Molgoten

Data

 • Lengte: 
  max. 50 m
 • Diepte: 
  < 50 mm
 • Helling: 
  0,5 cm/m
 • Water: 1
 • Constructiekosten: 1
 • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Een eenvoudige wijze om een bovengrondse afvoer te creëren is het toepassen van molgoten. Het straatprofiel kan identiek zijn aan een conventionele oplossing met straatkolken alleen dan zonder kolken. Het via de molgoot afstromende water wordt plaatselijk naar het oppervlaktewater afgevoerd of in de bodem geïnfiltreerd.

De maximale lengte van deze open goot is circa 50 meter. Bepalend hiervoor is de diepte van de goot; bij een diepte van meer dan 5 cm kunnen de goten niet meer gereinigd worden met een borstelwagen en bij een lengte groter dan 50 meter wordt de benodigde diepte om het water af te voeren meer dan 5 cm bij een breedte van 30 cm. Een dergelijke goot dient onder afschot (0,5 cm/m) te worden aangelegd. In de praktijk betekent dit dat het wegdek dit afschot moet volgen. Deze vorm van bovengronds afvoeren kan soms ook goed in bestaande situaties worden toegepast om afkoppeling te realiseren. Voordeel van deze wijze van afkoppelen is dat er vrijwel geen beperkingen in het gebruik zijn en dat straatprofielen niet afwijkend hoeven te zijn.

De bovenstaande richtlijnen gelden voor situaties zonder natuurlijk verval; als er verval aanwezig is of als dit gecreëerd kan worden, kan dit gebruikt worden.

Doorsnede van een molgoot van klinkers © atelier GROENBLAUW
Solar City, Linz, Austria © Atelier Dreiseitl