Surface rainwater runoff © Atelier Dreiseitl

Holle wegen

Data

  • Lengte: Variabel
  • Diepte: Variabel
  • Helling: Variabel
Download PDF

Holle wegen kunnen veel meer water bergen en afvoeren dan (mol)goten. Afschot/verval zijn vaak minder een belemmering voor het overbruggen van afstanden die groter zijn dan de bovengenoemde 50 meter doordat de afstand tot de bebouwing vaak groter is en er dus iets meer met de wegpeilen kan worden gevarieerd. Weggebruikers (fietsers, auto’s, etc.) maken ook tijdens regen gebruik van deze wegen; dit kan leiden tot overlast door opspattend water. Onder andere hierdoor zijn holle wegen niet in alle situaties toepasbaar.

 

Section scheme © atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden