Groene facade van het Quai Branly museum in Parijs, ontwerp door Patrick Blanc © Sebastien Ludwig

Verbeteren gebouwschil / reductie transmissieverliezen

  • Energie: 3
  • Kosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Op gebouwniveau is het optimaliseren van ramen, zonwering, daglichttoetreding, isolatie van wand, dak en vloer van invloed op het bereiken van een laag energieverbruik voor verwarming en koeling.

Gevelbeplanting en dakbegroeiing kunnen vraagbeperkend werken, omdat het gebouw erachter of eronder in de zomer koeler blijft. In de winter worden transmissieverliezen beperkt door de extra isolatielaag.

Strategisch geplaatst groen kan windhinder beperken en zo ook transmissieverliezen. Groen en bomen die voor schaduw zorgen, kunnen de koelvraag in het gebouw verlagen.

Isolatie door groene gevels zie Groene gevels. Isolatie door groene daken zie Groene daken.

Verbeter gebouwschil door isolatie Bron: atelier GROENBLAUW