© Erica Schaafsma / Kerimafotografie

Terpen en wierden

Printen

Kunstmatig opgeworpen heuvels boven het hoogste overstromingsniveau kunnen dienen voor bewoning of als vluchtplaats bij overstroming.
 Deze verhogingen zijn ook geschikt voor kwetsbare functies, zoals nutsvoorzieningen, hulpdiensten en ziekenhuizen.

© atelier GROENBLAUW