Tanner Springs Park, Portland, VS © atelier GROENBLAUW, Madeleine d’Ersu

Aanvullende waterberging

  • Water
    ← meer over dit thema
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Printen

In parken, bij sportvelden of op braakliggende terreinen kan extra waterberging gerealiseerd worden.

© Atelier Dreiseitl

Potzdamer Platz

Potzdamer Platz © Atelier Dreiseitl