Oever van het westelijke havengebied in Malmö Bo01 Bron: atelier GROENBLAUW

Differentiëren in hoogte

  • Water: 2
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 2
  • Kosten: 1
  • Constructiekosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

In verhoogde buitendijkse gebieden is de hoge kade weinig aantrekkelijk voor de bewoner en wandelaar. Stedenbouwkundigen werken dan vaak met tussenniveaus en trappen om een aantrekkelijke en voor de bezoeker bruikbare ruimte te realiseren.