Overstroomde straat © pxhere.com

Holle weg

Printen

Het hol uitvoeren van wegen vergroot de bergings- en afvoercapaciteit van de weg. Gecombineerd met een trottoir en een iets verhoogd vloerpeil en/of drempel in de huizen kan dit wateroverlast in de huizen voorkomen.

Doorsnede

Doorsnede © atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden