Open vegetatie laat lucht door Bron: atelier GROENBLAUW

Losse aanplant op straatniveau

  • Water: 1
  • Hitte: 1
  • Biodiversiteit: 2
  • Luchtkwaliteit: 2
  • Energie: 1
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 1
  • Kosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Poreuze groenvoorziening creërt een optimaal contact tussen de lucht en het bladoppervlak. Of groen poreus is, is eenvoudig te zien; het komt namelijk overeen met doorzichtigheid. Bij dichte groenvoorzieningen stroomt de lucht over of langs het groen in plaats van erdoor en is er veel minder contact en dus minder vastlegging van luchtverontreiniging. Deze maatregel heeft slechts een geringe invloed op lokale verontreinigingen.

Enigszins poreuze beplanting reduceert echter wel windsnelheden, waardoor opwerveling van neergeslagen fijnstof gereduceerd kan worden.

Tekening  waarop aangegeven wordt dat de wind door open vegetatie heen kan.
losse aanplant Bron: atelier GROENBLAUW