Beplanting bij toevoeropeningen ventilatielucht

  • Hitte: 1
  • Luchtkwaliteit: 1
  • Energie: 1
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 1
  • Kosten: 2
  • Constructiekosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 2

Printen

Openingen voor het aanzuigen van ventilatielucht voor gebouwen kunnen het best aan de noordkant en boven groene beplant gebieden geplaatst worden. Hier is de lucht koeler en over het algemeen ook iets schoner.