Appelbomen in EVA-Lanxmeer, Culemborg © atelier GROENBLAUW

Gemeenschappelijke tuinen

  • Water: 3
  • Hitte: 2
  • Biodiversiteit: 2
  • Stadslandbouw: 3
  • Luchtkwaliteit: 1
  • Energie: 1
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 1
  • Constructiekosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Moestuinen, buurttuinen en traditionele tuinen zijn voorbeelden van gemeenschappelijke tuinen. Naast de voedselproductie speelt hier ook het sociale aspect een grote rol.

Gemeenschappelijke tuin Emma’s Hof, Den Haag © Nelleke Mineur