Woningen in de ecologische wijk EVA-Lanxmeer te Culemborg. © Henri Cormont

Regenwatervijvers, een combinatie van buffering, zuivering en infiltratie

Printen

Buffervijvers

Buffervijvers vangen de neerslag tijdelijk op en voeren deze vertraagd af. Tijdens een regenbui wordt het regenwater in de vijver opgeslagen en later afgevoerd zodat er weer ruimte komt voor de volgende neerslag. Tegenwoordig zijn er besturingssystemen beschikbaar die gekoppeld zijn aan de weersverwachting en die het regenwater pas afvoeren vlak voor het moment dat een bui voorspeld is, zodat de vijver zo lang mogelijk gevuld blijft.

Buffervijvers kunnen met een meer steenachtige of met een natuurlijke uitstraling vormgegeven worden. Ze zijn bij uitstek geschikt om de stad te verfraaien. Bij de vormgeving van buffervijvers moet er wel aandacht zijn voor de wisselende waterstanden. Natuurlijke vijvers kunnen grotere peilverschillen opvangen door de aanplant van oevervegetatie die zowel tegen droge als natte perioden bestand is. Vaak worden stedelijke buffervijvers gecombineerd met een ondergrondse opslag voor tijden van langdurige droogte zodat het opgeslagen  regenwater gebruikt kan worden voor de aanvulling van het water in de vijver. Bij een maximaal toegestane peilstijging van 30 cm is het benodigde oppervlak van een buffervijver 10% van het aangesloten verharde oppervlak. Buffervijvers zullen altijd voorzien moeten worden van een overloop naar het stedelijke watersysteem.

Meer natuurlijke buffervijvers hebben een zuiverende werking en ook betekenis als leefgebied voor flora en fauna. Uiteraard zijn er combinaties mogelijk van steenachtige vijvers met groene zones voor de reiniging. Bij de vormgeving van buffervijvers moet er aandacht zijn voor kindveiligheid. Dergelijke buffervoorzieningen in stedelijk gebied vragen geregeld onderhoud zoals het verwijderen van zwerfvuil. De kwaliteit en het onderhoud van de voorziening bepalen de acceptatie door de stadsbewoners.