EVA-Lanxmeer, Culemborg © atelier GROENBLAUW

Regenwatervijvers voor buffering en zuivering van matig vervuild water

Data

 • Afmetingen: 
  10% -20% van het aangrenzende oppervlaktegebied
 • Toepassing: 
  Voor matig tot goed doorlaatbare grond met een niet te laag grondwaterniveau
 • Voordeel: 
  Relatief weinig ruimte nodig
 • Nadeel: 
  Onderhoud is noodzakelijk
 • Water: 2
 • Hitte: 2
 • Biodiversiteit: 3
 • Luchtkwaliteit: 1
 • Multifunctioneel ruimtegebruik: 3
 • Constructiekosten: 3
 • Onderhoud/beheer: 2

Printen

In gebieden die matig met verontreinigd regenwater belast zijn is het realiseren van een regenwatervijver voor tijdelijke opslag en reiniging door de vegetatie een mogelijkheid. Het vervuilde water kan nog extra voorgezuiverd worden in een zandfilter in de oeverzone.

Water wordt in een vijver met begroeiing gereinigd doordat verontreiniging bezinkt en de planten verontreinigingen afbreken en opnemen. Door de introductie van een circulatiesysteem kan het water nog eens extra langs de begroeide oeverzones geleid worden waardoor het nog beter gereinigd wordt. Een mooi kunstwerk of speelelement kan een onderdeel zijn van een dergelijke circulatie.

De diepte van de vijver is bij voorkeur 1,5 m of meer. Bij deze diepte blijft de opwarming in de zomer beperkt en wordt het risico op problemen met de waterkwaliteit gereduceerd. In de winter zal het water bij deze diepte niet geheel bevriezen en blijft er een leefzone voor vissen in de vijver bestaan.

De overstort van de vijver kan, als de bodem dat toelaat, uitgevoerd worden als infiltratievoorziening. Geiger et al.,

Doorsnedes vijver met een hoog waterniveau (tijdens regenval) en met een lager waterniveau © atelier GROENBLAUW

Literatuur