Garage Museumplein, Rotterdam © Gemeente Rotterdam

Regenwateropslag onder gebouwen, bijvoorbeeld: parkeergarages

Data

  • Afmetingen: Afhankelijk van de beschikbare ruimte
  • Voordeel: Gebruik van restruimte en relatief grote opslagvolumes beschikbaar
  • Nadeel: Extra kosten en afhankelijkheid van de opzet van de parkeerruimte
  • Voordeel:
  • Water
    ← meer over dit thema
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Printen

De gemeente Rotterdam heeft in ‘Waterplan 2 Rotterdam’ de hoofdlijnen uitgezet voor de aanpak van de wateropgave in de stad. Voor het centrum zijn verschillende scenario’s voor het realiseren van extra berging onderzocht. Het realiseren van een ondergrondse waterberging gekoppeld aan de nieuwe parkeergarage onder het Museumplein is hier als beste naar voren gekomen. Deze ondergrondse waterberging (OWB) heeft een inhoud van 10.000 m3 en is in het ontwerp van de parkeergarage meegenomen. Het is een separaat reservoir waarbij voor een deel gebruik is gemaakt van restruimten in de parkeergarage zoals bijvoorbeeld de ruimte onder de in- en uitritten. Met de realisatie van dit reservoir heeft Rotterdam 12% van de benodigde waterberging van het centrum gecreëerd.

De kosten voor deze waterberging bedroegen 7,2 miljoen euro. [Nooijer, 2011]

 

regenwateropslag onder gebouwen © atelier GROENBLAUW

Literatuur