Sprinkler-irrigatie © Fir0002, Wikipedia, October 2005

Slim beregeningsbeleid

Printen

Als er in perioden van langdurige droogte schade aan de beplanting dreigt te ontstaan dient er besproeid te worden. Door dit periodiek te doen (wekelijks) raken de planten eraan gewend dat dit niet dagelijks gebeurt en wordt er diep geworteld. Als er laat op de dag wordt beregend zijn de verdampingsverliezen lager.

Soorten kunnen naar waterbehoefte gegroepeerd worden; het beregeningsbeleid kan hierop afgestemd worden.