Asfaltcollectoren

  • Energie: 2
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 2
  • Kosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

In asfaltcollectoren wordt een geasfalteerde weg voorzien van leidingen waarin water door de zon kan worden opgewarmd. Het rendement is lager dan in zonnecollectoren, maar dat wordt gecompenseerd door het grotere oppervlak. De toepassingsmogelijkheden beperken zich in verband met het transport van de warmte tot asfaltwegen in de steden. Voordeel is dat deze wegen in de zomer gekoeld worden en het asfalt hierdoor langer meegaat. In verschillende landen, zoals in Zwitserland, wordt dit systeem ook gebruik om een deel van de gewonnen warmte te benutten om de wegen ‘s winters sneeuw- en ijsvrij te houden. Weijers et al., 2007

Literatuur