Zonneboiler

Thermische zonne-energie

  • Energie: 3
  • Kosten: 3
  • Onderhoud/beheer: 2

Printen

Bij deze techniek wordt in collectoren lucht opgewarmd. De lucht stijgt op in  een centrale ‘schoorsteen’ en drijft een turbine aan. Deze techniek is vooral geschikt om toegepast te worden op warme en zonnige plekken op aarde. Een eerste prototype is in Spanje gerealiseerd. Deze techniek lijkt minder geschikt voor toepassing in Nederland gezien het beperkt aantal zonne-uren. Wikipedia, 2012

Literatuur