Sprinkler-irrigatie © Fir0002, Wikipedia, October 2005

Besproeiing

Printen

Door besproeiing of bevloeiing van oppervlakken neemt de verdamping toe en wordt de temperatuur verlaagd. Hiervoor kan oppervlaktewater en regenwater gebruikt worden.