Bomen op een plein in Praag. Bron: atelier GROENBLAUW

Straatbomen en bomenlanen

  • Water: 2
  • Hitte: 2
  • Biodiversiteit: 3
  • Luchtkwaliteit: 1
  • Energie: 1
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 1
  • Kosten: 2
  • Onderhoud/beheer: 2

Printen

Het planten van bomen in straten, op pleinen en parkeerplaatsen heeft door de schaduwwerking en evapotranspiratie een verkoelend effect. Boven druk bereden wegen zijn gesloten bladerdaken niet voordelig aangezien dan de uitstoot van de voertuigen onder het bladerdak kan blijven hangen. Door de keuze van de boomsoort en de vorm van de boomkroon kan het ophopen van verontreinigingen voorkomen worden. De boomsoorten zullen zo gekozen moeten worden dat ze aangepast zijn aan de plaatselijke vochthuishouding.