Confuciusveld, Amsterdam © Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

Tijdelijk bestemmen van braakliggende terreinen voor natuur en ecosysteemdiensten

  • Water: 3
  • Hitte: 2
  • Biodiversiteit: 3
  • Stadslandbouw: 2
  • Luchtkwaliteit: 1
  • Energie: 1
  • Multifunctioneel ruimtegebruik: 1
  • Constructiekosten: 1
  • Onderhoud/beheer: 1

Printen

Oude braakliggende gronden zouden als tijdelijke natuurgebieden bestemd kunnen worden en niet alleen als potentiële bouwgrond.

 

Tijdelijk park, Amsterdam © Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam