Confuciusveld, Amsterdam © Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

Tijdelijk bestemmen van braakliggende terreinen voor natuur en ecosysteemdiensten

Printen

Oude braakliggende gronden zouden als tijdelijke natuurgebieden bestemd kunnen worden en niet alleen als potentiële bouwgrond.

 

Temporary park Arena, Amsterdam

Temporary park Arena, Amsterdam © Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam