Tubular heat exchanger © KoenB, Wikipedia, April 2007

Warmteterugwinning uit water

Printen

 

Een flink deel van het huishoudelijk afvalwater is warm water. Deze warmte kan op verschillende manieren gebruikt worden. Een eenvoudige techniek met een hoog rendement is douche-WTW. In een douche-WTW warmt het warme wegstromende water het koude water op dat naar de douche stroomt. Het rendement dat met een douche-WTW kan worden behaald is 50%. [agentschap.nl]

Met behulp van warmtewisselaars kan de warmte aan het rioolwater worden onttrokken of aan het effluent van de RWZI. Bij de laatste manier van warmteterugwinning is er als bijkomend positief effect dat het oppervlaktewater minder opwarmt. [VROM/TAUW, 2010]

Het besparingspotentieel is ongeveer 15%. Volgens een onderzoek van de Stowa is het toepassen van WTW direct bij het afvoerpunt, zoals een douche, of daar waar het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitstroomt, of bij gemalen het meest efficiënt. [Kluck, 2011]

Het gebruik van regenwater voor toiletspoeling beperkt de benodigde energie bij de drinkwaterproductie.

Waardevolle mineralen zoals nitraat, kalium en fosfaat kunnen uit afvalwater teruggewonnen worden en weer in de stadslandbouw gebruikt worden.

 

Literatuur