Waterdak in Apeldoorn © Maarten Reiling

Waterdaken

Data

  • Afmetingen: Gemiddelde bufferhoogte van 60 mm (met inachtneming van het hellingsniveau van het dak)
  • Toepassing: Platte daken
  • Voordeel: Kan op bijna elk plat dak geplaatst worden
  • Nadeel: Waterproof maken vergt extra aandacht

Printen

Platte daken kunnen zo vormgegeven worden dat
ze een deel van de neerslag bufferen door de afvoer iets hoger te plaatsen. In de constructie van het dak moet hiermee rekening worden gehouden (hogere belasting). We spreken dan van een waterdak voor regenwaterretentie. Het water verblijft alleen tijdelijk na de bui op het dak. Het regenwater wordt vertraagd afgevoerd door een dunnere lagere opening. Het water moet afgevoerd worden om voor een eventueel volgende bui weer genoeg opslagcapaciteit te creëren.

Het van het water uitgaande koelende effect op de onderliggende vertrekken is dus anders dan soms verondersteld, alleen tijdelijk en niet altijd op de momenten dat het gewenst is. Het waterdak voor koeling is een ander waterdak dan het waterdak voor regenwaterretentie. Terwijl bij het waterdak voor regenwaterretentie de opzet is dat het leeg is voor de volgende bui om weer water te kunnen bufferen wordt bij het waterdak voor koeling het water juist vastgehouden en verdampt het langzaam.

Optimaal is als de waterbeheersing van dergelijke daken elektronisch gekoppeld zou zijn aan de weersvoorspelling en het water geloosd zou worden voor de eerstvolgende bui. Dan zouden de beide functies gecombineerd kunnen worden. Zulke elektronische besturingssystemen bestaan al en worden gebruikt voor begroeide daken.

Met een waterdak voor koeling kan het gebouw eronder
koeler blijven en door de verdamping blijft ook
de directe omgeving koeler. Nadeel is dat er niet altijd voldoende regenwater beschikbaar is; als dit verdampt is, moet er drinkwater of oppervlaktewater van voldoende kwaliteit op het dak gepompt worden.

Waterdak

Waterdak © atelier GROENBLAUW

Waterdak

Waterdak © atelier GROENBLAUW